Olga Lipka

Olga Lipka

Nauczycielka języka angielskiego, wychowawca

Filolog, anglistka, Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) ze specjalnością nauczycielską. Przez całe życie zawodowe związana z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolach i szkołach. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy metodą Montessori. Realizuje się także jako Egzaminator Ustnych Egzaminów Cambridge English dla dzieci oraz dorosłych. Urodzona organizatorka i opiekunka wycieczek i dłuższych wyjazdów, także za granicę i na inne kontynenty.