Kamila Wojciechowicz

Nauczyciel wczesnoszkolny

Nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, arteterapeuta, magister resocjalizacji i profilaktyki społecznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała jako starszy nauczyciel wychowawca w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w Warszawie i Krakow Montessori School. Cała jej droga zawodowa to praca z dziećmi i młodzieżą. Spotkania z nimi to dla niej najcenniejsze doświadczenia. W pracy z dziećmi najbardziej lubi kreatywność, samodzielność oraz zapał w dążeniu do celów. Pozwala sobie i otoczeniu uczyć się na doświadczeniach. W czasie wolnym uwielbia czytać książki, podróżować po Polsce i pogłębiać swoją fascynację kulturą krajów śródziemnomorskich.