Anna Zbrzeska

Nauczyciel religii

Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Swoje miejsce w życiu zawodowym i pasję towarzyszenia dzieciom w ich drodze do Boga odkryła poznając Katechezę Dobrego Pasterza. Ukończyła kurs pedagogiki wczesnoszkolnej Montessori w Polskim Instytucie Montessori, a także kursy Katechezy Dobrego Pasterza w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie pracy w placówkach Montessori jako asystent, wychowawca oraz katecheta. Pracowała także jako wychowawca kolonijny, posiada uprawnienia opiekuna medycznego. Kocha ciszę, zdarza jej się kaligrafować, a także zajmować pracą w drewnie. Wolne chwile najchętniej spędza przemierzając tatrzańskie szlaki.