Agata Łukaszewicz

Zajęcia teatralne

Absolwentka kierunków Wiedza o Teatrze oraz Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchaczka studium podyplomowego Pedagogika Teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Współprowadziła warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych oraz autorski cykl warsztatów twórczych z dziećmi i młodzieżą. Koordynatorka merytoryczna projektów “Lato w Teatrze” realizowanych w społecznościach lokalnych małych miast oraz w środowiskach osób niepełnosprawnych. Pedagog teatru, recenzentka, jurorka na Przedszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych “Fiku Miku w Teatrzyku” w Olsztynie.