Polityka Cookies

  1. Niniejsza Polityka Cookies ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających stronę www.spkorczak.edu.pl.
  2. Administratorem danych zawartych w plikach cookies, dystrybuowanych i odczytywanych za pośrednictwem strony www.spkorczak.edu.pl, jest spółka Laboratorium Montessori sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bajeczna 4, 03-681 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678208; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 1132942366; REGON: 367306080; adres poczty elektronicznej: info@spkorczak.edu.pl.
  3. Pliki cookies (ciasteczka) są to pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu przy, pomocy którego przeglądana jest strona www.spkorczak.edu.pl.
  4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.spkorczak.edu.pl w celu generowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.spkorczak.edu.pl.
  5. Użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą jej ustawień.
  6. W przypadku braku zgody na zapisywanie plików cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie.
  7. Użytkownik przeglądarki jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz do samodzielnego zarządzania ustawieniami i plikami cookies.
  8. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.spkorczak.edu.pl.
  9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze strony www.spkorczak.edu.pl (adres IP, domena) do generowania anonimowych statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tzn. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.spkorczak.edu.pl. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.